på Zion Cemetery, Amor Township, Minnesota, USA

Sivil tilhørighet
Otter Tail County