på Mount Auburn Hospital, Cambridge, Massachusetts, USA

Før 1947: Cambridge Hospital