i Neset, Gjellstein, Vestnes

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass, utskilt 1846
1950: gnr. 77, Gjelstein, bnr. 3, Nesset. Skyld: 1 mark 62 øre

Uttale: Gjelstennæse