på Fiksdalsstranda, Vestnes

Matrikkel
1950: gnr. 71, Fiksdalstranden

Også kalt Jensstranda