på Øvre Espelii, Aurdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1894: Etnedal kommune

Matrikkel
Gnr. 141