på bnr. 9, Store Tomra, Vestnes

Matrikkel
1950: gnr. 67, Tomren store, bnr. 9, Tomren store. Skyld: 1 mark 96 øre

Etter hvert kalt Aretgarden