på Hunnes, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 178, Øver-Hunnes, og 179, Ner-Hunnes)

Geistlig tilhørighet
Overført fra Rødven til nyopprettede Holm sogn ved resolusjon av 14.5.1901