på bnr. 6, Store Tomra, Vestnes

Kalt Hansgarden

Gnr. 67