i Nordigarden, Hjelvika, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2021: Vestnes kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 201, bnr. 1