på Helgestø, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune
Fra 1.1.2021: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 71, Helgestøen, bnr. 1, Helgestøen (kun ett bruk). Skyld: 1 mark 37 øre
Fra 1964: gnr. 187

På Vågstranda