på Ytre Solbjør, Aurdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1894: Etnedal kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 29.11.1805: Sør-Aurdal prestegjeld (s.d.)

Matrikkel
1950: gnr. 125, Solbjør (overstrøket: Solberg)

Skrivemåter
Solbjør (godkjent av kartverket 1974, anbefalt form)
Solberg (godkjent av kartverket 1973)