i Nerigarden, Vestre, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1840: mnr. 293, Vestre (Vesætre), lnr. 252, Vestre. Skyld: 2 daler 2 ort 6 skilling
1950: gnr. 110, Vestre, bnr. 3, Vestre. Skyld: 1 mark 60 øre
Fra 2020: gnr. 410, bnr. 3

Tunet ble flyttet til Bakken ca. 1864