p Ytre Grebbestad, Grebbestad, Vey

Sivil tilhrighet
1724: Eresfjord tinglag
Senere i Vey kommune
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1890: gnr. 26, Grebbestad, bnr. 1, Grebbestad
1950: gnr. 26, Grebbestad, bnr. 1, Grebbestad
Fra 1964: gnr. 128, bnr. 1