i Heimigard, Ulvestad, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 102, Ulvestad, bnr. 1, Ulvestad. Skyld: 2 mark 2 øre
Fra 2020: gnr. 402, bnr. 1