p Eik, Vey

Sivil tilhrighet
1705: Voll tinglag
Fra 1838: Vey kommune
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 2, Eik
Fra 1964: gnr. 104

P ya Sekken