på Øver-Dalset, Dalset, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 171, bnr. 1)

Matrikkel
1950: gnr. 55, Dalset, bnr. 1, Dalset. Skyld: 7 mark 98 øre