på bnr. 10, Li, Vestnes

Matrikkel
1950: gnr. 63, Lid, bnr. 10, Lid. Skyld: 92 øre

Kalt Trondgarden etter selveier fra 1790