Sivil tilhørighet
1669, 1673: Sund tinglag
Vatne kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
1664: Aukra hovedsogn
Fra 1792: Borgund prestegjeld, Vatne sogn

På Midøya