på bnr. 8, Nedre Nakken, Vestnes

Kalt Knut-Nakkjinn etter brukeren 1874–1909

Gnr. 76