på Søre Torsrud, Torsrud, Aurdal

Geistlig tilhørighet
Fra 29.11.1805: Sør-Aurdal prestegjeld

Matrikkel
Gnr. 30, bnr. 1