på Ton (gnr. 103), Aurdal

Geistlig tilhørighet
Fra 29.11.1805: Nord-Aurdal prestegjeld

Matrikkel
1950: gnr. 103, Ton