på bnr. 4, Øverås, Vestnes

Matrikkel
1950: gnr. 56, Øverås, bnr. 4, Øverås. Skyld: 1 mark 59 øre

Kalt Jetmundgarden etter selveier 1839–78