på bnr. 3, Ellingsetra, Vestnes

Kalt Madsgarden

Gnr. 74