i St. Jetmund kyrkje, Vanylven

Skrivemåter
St. Jetmund kyrkje (godkjent av kartverket, anbefalt form)
Åheim (godkjent av kartverket 1971, anbefalt form)
St. Jetmundskyrkja (godkjent av kartverket 1971)

Revet 1863, gjenreist 1937–57