på bnr. 7, Fiksdalen, Vestnes

Matrikkel
1950: gnr. 72, Fiksdal, bnr. 7, Fiksdal. Skyld: 1 mark 13 øre

Kalt Pegarden