på Gjerdhaugen, Nedre Nakken, Vestnes

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 76, Nakken nedre, bnr. 6, Gjerdehaugen. Skyld: 52 øre