i Øvstegarden, Vestre, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1840: mnr. 293, Vestre (Vesætre), lnr. 250, Vestre. Skyld: 2 daler 2 ort 6 skilling
1950: gnr. 110, Vestre, bnr. 1, Vestre. Skyld: 1 mark 76 øre
Fra 2020: gnr. 410, bnr. 1

Tunet ble i 1863 flyttet til Steinteigen