i Vestnes

Prestegjeld

Tinglag/kommune

Tettsted. Postnr. 6390