i Oppgarden, Tollevsrud, Aurdal

Geistlig tilhørighet
Fra 29.11.1805: Sør-Aurdal prestegjeld

Matrikkel
1950: gnr. 72, Tollevsrud, bnr. 1, Tollevsrud

Også kalt Øvre Tollevsrud