på Søre Hestekinn, Aurdal

Sivil tilhørighet
Før 1894: Sør-Aurdal kommune
Fra 1.1.1894: Etnedal kommune

Geistlig tilhørighet
Til 1805: Aurdal prestegjeld
Fra 29.11.1805: Sør-Aurdal prestegjeld

Matrikkel
1950: gnr. 135, Hestkinn søndre (overstrøket: Hestekind)

Skrivemåter
Hestekinn (godkjent av kartverket 1974)