i Brattørveita 13 C, Trondheim

Matrikkel
Gnr. 401, bnr. 224