i Ersvik, Tustna

Sivil tilhørighet
Halsa tinglag
Fra 1838: Edøy kommune
1888: Tustna kommune
Fra 1.1.2006: Aure kommune

Geistlig tilhørighet
Aure prestegjeld, Edøy sogn
Edøy ble eget prestegjeld ved resolusjon av 30.6.1749
Edøy prestegjeld, Tustna sogn fra resolusjon av 1867
Sognet overført til Halsa prestegjeld ved resolusjon av 7.8.1876

Matrikkel
1647: Erritzuig
1723: mnr. 42, Erridsvig
1840: mnr. 1, Erisvik (Eriksvik)
1890: gnr. 1, Ersvik. «Alm. skr. Erisvik, Errisvik, Ertsvik»
1950: gnr. 1, Ersvik
Fra 2006: gnr. 201

På øya Tustna