i Tustna

Sivil tilhørighet
Før 1874: Edøy kommune
1874–2005: egen kommune
Fra 1.1.2006: Aure kommune

Geistlig tilhørighet
Edøy prestegjeld, Tustna sogn fra resolusjon av 1867
Sognet overført til Halsa prestegjeld ved resolusjon av 7.8.1876

Også øy