på Søre Fjell, Aurdal

Geistlig tilhørighet
Fra 29.11.1805: Sør-Aurdal prestegjeld (se der)

Sivil tilhørighet
Fra 1894: Etnedal kommune