på Vår Frue nye kirkegård, Trondheim

Anlagt 1830, senere innlemmet i domkirkegården