på Vår Frue kirkegård, Trondheim

Siste begravelse 1830
Nedlagt 1884