Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2006: Aure kommune

Matrikkel
1950: gnr. 1, Ersvik, bnr. 2, Seglrå laksevorpe. Skyld: 16 øre
Fra 2006: gnr. 201, bnr. 2