på Ytre Eidhammar, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
Gnr. 22

Skrivemåter
Ytre Eidhammar (godkjent av kartverket 1.7.1991, anbefalt form)
Eidhammar, yt (godkjent av kartverket 1.7.1991)