i Thrond Nergaards veg 6, Trondheim

Matrikkel
Gnr. 7, bnr. 21

Til 1965 kalt Blindevegen 6