på Skarasætri, Skaran, Aurdal

Geistlig tilhørighet
Fra 29.11.1805: Sør-Aurdal prestegjeld

Gnr. 47, bnr. 2

1950: Skarasæteren