på Innersetra, Tustna

Sivil tilhørighet
Halsa tinglag
Fra 1838: Edøy kommune
Fra 1.1.2006: Aure kommune

Geistlig tilhørighet
Aure prestegjeld, Edøy sogn
Edøy ble eget prestegjeld ved resolusjon av 30.6.1749
Edøy prestegjeld, Tustna sogn ved resolusjon av 1867
Sognet overført til Halsa prestegjeld ved resolusjon av 7.8.1876

Matrikkel
1840: mnr. 23, Sæter indre
1890: gnr. 24, Sæter indre
1950: gnr. 24, Sæter Indre
Fra 2006: gnr. 224

På øya Tustna