på Trondheim tukthus

Bygning og tidligere institusjon

Kongens gate 85, 7012 Trondheim

Gnr. 403, bnr. 227

Bygninger etter Trondheim tukthus, slik de fremstod i 2008 (foto: Jensens, Wikimedia Commons)