på gårddel (2), Søre Fjell, Aurdal

Geistlig tilhørighet
Fra 29.11.1805: Sør-Aurdal prestegjeld

Sivil tilhørighet
Fra 1894: Etnedal kommune