i Sandvika, Tustna

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2006: Aure kommune

Matrikkel
1950: gnr. 18, Sandvik