i Oppigarden, Gjellstein, Vestnes

Gnr. 77, bnr. 7