på Leira, Tustna

Sivil tilhørighet
1724: Halsa tinglag
Fra 1838: Edøy kommune
1890, 1950: Tustna kommune
Fra 1.1.2006: Aure kommune

Geistlig tilhørighet
Aure prestegjeld, Edøy sogn
Ved resolusjon av 30.6.1749 ble Edøy eget prestegjeld
Ved resolusjon av 1867: Edøy prestegjeld, Tustna sogn
Sognet overført til Halsa prestegjeld ved resolusjon av 7.8.1876

Matrikkel
1724: mnr. 55, Leeren
1840: mnr. 15, Leeren (Leira). Skyld: 6 daler 2 ort 15 skilling
1890: gnr. 16, Leiren
1950: gnr. 16, Leiren
Fra 2006: gnr. 216

Skrivemåter
Leira (godkjent av kommunen 1970)
     Leyra (1460, DN 21/510)

Gård og bygd på øya Tustna