på Søre Bagn, Aurdal

Fra 29.11.1805 i Sør-Aurdal

Matrikkel
1950: gnr. 39, Bagn søndre