på Revling, Aurdal

Geistlig tilhørighet
Fra 29.11.1805: Nord-Aurdal prestegjeld

Matrikkel
Gnr. 111