på St. Olavs Hospital, Trondheim

Før 2002: Regionsykehuset
Også kalt Universitetssykehuset i Trondheim