i Valdres

Fogderi fra 1764 til sammenslåing i 1815