i Trondenes

Sivil tilhørighet
Fra 1964: Harstad kommune