på Setre, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 8, Sætre

Skrivemåter
Setre (vedtatt av kartverket 23.8.2017)
Sætre (godkjent av kartverket 1969, avslått 23.8.2017)