i Tønsvik, Tromsøysund

Sivil tilhørighet
Senere i Tromsø kommune

Matrikkel
1950: gnr. 11, Tønsvik