i Skavlia, Nedre Lavangen, Trondenes

Sivil tilhørighet
Fra 1926: Skånland kommune
Fra 1.1.2020: Tjeldsund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 24, Lavangen nedre, bnr. 2, Skavlien. Skyld: 73 øre

Nordsamisk: Skáhperápma