i Haugen, Kjersem, Tresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Vestnes kommune

Umatrikulert plass under [lnr. 61] fra 1812
Utskilt 1853 som lnr. 61 B

Gnr. 18, bnr. 2
Fikk tillagt bnr. 8